Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 96.96 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-19 14:18:31 229.14 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 41 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2023-02-03 10:31:41 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2023-02-03 10:31:41 139 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2023-02-03 10:31:41 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. 2023-04-18 15:55:18 56.07 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2023-02-03 10:31:41 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2023-02-03 10:31:41 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2023-05-19 10:24:15 23.95 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-19 10:24:15 16.74 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2023-05-19 10:24:15 3.59 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2023-05-19 10:24:15 274.15 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2023-05-19 10:24:15 657.94 KB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 48.58 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 44.49 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 35.93 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 50.44 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 47.06 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 38.91 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 29.41 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-11-08 16:03:45 32.81 KB