Ugdymo organizavimas

Informacija

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo programa – 175 d.; pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės): ugdymo proceso trukmė – 185 d.;

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val., pamokų, pertraukų laikas:

 • 1 pamoka    8.00 –  8.45 val.;
 • 2 pamoka    8.55 –  9.40 val.;
 • 3 pamoka    9.50 – 10.35 val.;
 • 4 pamoka  10.55 – 11.40 val.;
 • 5 pamoka  12.00 – 12.45 val.;
 • 6 pamoka  12.55 – 13.40 val.;
 • 7 pamoka  13.50 – 14.35 val.;
 • 8 pamoka  14.45 – 15.30 val.

Pusmečių trukmė

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatyta tokia pusmečių trukmė.          

pirmasis pusmetis: 1–8 kl. – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d.;

antrasis pusmetis:  1–4 kl. – 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 11 d.;

                               5–8 kl. – 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 26 d.; 

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.) numato, kad ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas);

Ekstremali temperatūra progimnazijoje ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje

 • Minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams.
 • Minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams.
 • 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams.
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!