Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-10-03 21:56 Naujiena atnaujinta: 8c klasės mokinių kultūrinė-pažintinė-socialinė ekskursija į kaimo turizmo sodybą „Karpynė“
2. 2023-10-03 21:51 Naujiena sukurta: Respublikinis projektas „MES ŠOKAM“
3. 2023-10-03 16:12 Naujiena sukurta: 8c klasės mokinių kultūrinė-pažintinė-socialinė ekskursija į kaimo turizmo sodybą „Karpynė“
4. 2023-10-03 15:50 Naujiena sukurta: Kultūrinė-pažintinė-socialinė ekskursija į kaimo turizmo sodybą „Karpynė“
5. 2023-09-30 18:51 Naujiena išstrinta: DĖMESIO!
6. 2023-09-30 18:50 Naujiena sukurta: Bendrystės popietė
7. 2023-09-28 13:20 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
8. 2023-09-28 13:15 Naujiena atnaujinta: Išvyka į Kauną
9. 2023-09-28 13:15 Naujiena sukurta: DĖMESIO!
10. 2023-09-27 22:02 Naujiena sukurta: Savanorystė
11. 2023-09-27 21:45 Naujiena sukurta: Išvyka į Kauną
12. 2023-09-27 09:47 Dokumentas atnaujintas: Naudojimosi biblioteka taisyklės
13. 2023-09-27 09:45 Dokumentas sukurtas: 2023-2024 m. m. pagrindinio ugdymo tvarkaraščiai
14. 2023-09-27 09:44 Dokumentas sukurtas: 2023-2024 m. m. pradinio ugdymo tvarkaraščiai
15. 2023-09-23 20:52 Naujiena sukurta: Netradicinė istorijos pamoka
16. 2023-09-20 13:10 Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas
17. 2023-09-20 12:18 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
18. 2023-09-20 08:20 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
19. 2023-09-20 08:15 Naujiena atnaujinta: Rudens bendrystės sodas 2023!
20. 2023-09-19 16:55 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
21. 2023-09-19 14:31 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
22. 2023-09-19 14:28 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
23. 2023-09-19 14:24 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
24. 2023-09-19 14:23 Puslapis atnaujintas: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
25. 2023-09-19 14:22 Puslapis atnaujintas: Profesinio orientavimo paslaugų teikimo darbo grupė
26. 2023-09-19 14:19 Naujiena atnaujinta: Rudens bendrystės sodas 2023!
27. 2023-09-19 14:18 Dokumentas atnaujintas: Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m.
28. 2023-09-19 14:17 Puslapis atnaujintas: Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė
29. 2023-09-19 14:15 Dokumentas atnaujintas: Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m.
30. 2023-09-19 14:13 Puslapis atnaujintas: Tėvų komitetas
31. 2023-09-19 14:13 Puslapis atnaujintas: Progimnazijos taryba
32. 2023-09-19 14:11 Puslapis atnaujintas: Planavimo dokumentai
33. 2023-09-19 12:54 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
34. 2023-09-19 10:30 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
35. 2023-09-19 10:25 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
36. 2023-09-19 10:19 Puslapis atnaujintas: Mokymasis namie
37. 2023-09-19 10:17 Puslapis atnaujintas: Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas
38. 2023-09-19 10:12 Puslapis atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas
39. 2023-09-19 09:47 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
40. 2023-09-19 09:21 Puslapis atnaujintas: Ugdymo aplinka
41. 2023-09-19 09:01 Dokumentas išstrintas: Mokinių srautų valdymo planas 2021-2022 m. m.
42. 2023-09-19 09:01 Dokumentas išstrintas: Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2018 metų redakcija
43. 2023-09-19 09:01 Dokumentas išstrintas: Reorganizavimo sąlygų aprašas
44. 2023-09-19 09:01 Dokumentas išstrintas: Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2022 m.
45. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas 2020-2021 m. m.
46. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo programos ,,Kūrybiniai darbeliai'' anotacija
47. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo programos „Jaunieji mokslininkai“ anotacija
48. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo programos „Gamtos pėdsekiai ir gidai”anotacija
49. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: 5-8 kl. lietuvių kalbos modulių anotacija
50. 2023-09-19 08:57 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo programos „Ugdymas karjerai“anotacija

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15