Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijos konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Darutė Globienė Socialinė pedagogė metodininkė

 

 

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 15.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Donalda Lukšienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

12.00 – 16.00

11.30 – 12.00

14.00 – 16.00

Antradienis

12.00 – 16.00

11.30 – 12.00

14.00 – 16.00

Trečiadienis

12.00 – 16.00

11.30 – 12.00

14.00 – 16.00

Ketvirtadienis

12.00 – 15.00

11.30 – 12.00

14.00 – 15.00
Penktadienis 12.00 – 15.00 11.30 – 12.00

14.00 – 15.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už progimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, atliekamų tyrimų iniciavimą ir jų atlikimą, už socialinių, emocinių programų įgyvendinimą, socialinės paramos teikimo koordinavimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus Raseinių savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15