Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijos konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Donalda Lukšienė Socialinė pedagogė

 

 

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

11.30 – 12.00 val.

Antradienis

 

11.30 – 12.00 val.

Trečiadienis

 

11.30 – 12.00 val.

Ketvirtadienis

 

11.30 – 12.00 val.

Penktadienis   11.30 – 12.00 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Darutė Globienė Socialinė pedagogė metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kita veikla

Pirmadienis

8.00 – 12.00 val. 12.00 – 12.30 val. 12.30 – 15.30 val.

Antradienis

8.00 – 12.00 val. 12.00 – 12.30 val. 12.30 – 15.30 val.

Trečiadienis

8.00 – 12.00 val. 12.00 – 12.30 val. 12.30 – 15.30 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 val. 12.00 – 12.30 val. 12.30 – 16.30 val.
Penktadienis

8.00 – 12.00 val.

12.00 – 12.30 val. 12.30 – 15.30 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už progimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, atliekamų tyrimų iniciavimą ir jų atlikimą, už socialinių, emocinių programų įgyvendinimą, socialinės paramos teikimo koordinavimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus Raseinių savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!