Logopedas

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Sigutė Vertelienė Vyresnioji logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.00–10.00 (1 val.)

10.00–11.00 (1 val.)

11.00–12.00 (1 val.)

13.00–14.00 (1 val.)

Antradienis

9.00–10.00 (1val.)

10.00–11.00 (1val.)

Trečiadienis

12.00–13.00 (1 val.)

13.00–14.00 (1 val.)

Ketvirtadienis

8.00–16.00 (8 val.)

Penktadienis

10.00–11.00 (1 val.)

 

    8.00–8.30

     (0,5 val.)

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Asta Linkienė Logopedė metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

12.00 – 16.00 (4 val.)

18.00 – 20.00 (2 val.)

Antradienis

12.00 – 16.00 (4 val.)

18.00 – 20.00 (2 val.)

Trečiadienis

12.00 – 16.00 (4 val.)

17.30 – 20.00 (2,5 val.)

Ketvirtadienis

12.00 – 16.00 (4 val.)

17.30 – 20.00 (2,5 val.)

Penktadienis

10.00 – 11.00 (1 val.)

12.00 – 13.00 (1 val.)

7.30 – 10.00 (2,5 val.)

13.00 – 18.30 (5,5 val.)

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sigita Visockienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

12.00 – 13.00 (1 val.)

13.00 – 15.00 (2 val.)

Antradienis

8.00 – 10.00 (2 val.)

13.00 – 14.00 (1 val.)

12.00 – 13.00 (1 val.)

 

Trečiadienis

-

8.00 – 10.00 (2 val.)

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00 (4 val.

13.00 – 15.30 (2,5 val.)

Penktadienis

10.00 – 11.00 (1 val.)

12.00 – 13.00 (1 val.)

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinio (vaiko) kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose. 
 • Siūlo skirti logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedo pagalbą suderina su Raseinių r. švietimo pagalbos tarnyba ir teikia tvirtinti progimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia progimnazijos vaiko gerovės komisijai.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, klasės vadovus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) tėvelius (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams (vaikams) teikimo klausimais.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.