Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 96.96 KB
2022 m. progimnazijos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 438.5 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-02-03 10:31:41 212.76 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 41 KB
2021-2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-02-03 10:31:41 207.77 KB
2021-2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrojo ugdymo plano papildymas 2023-02-03 10:31:41 22.84 KB
2021-2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrojo ugdymo plano pakeitimas 2023-02-03 10:31:41 35.61 KB
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 2019-2021 metų strateginis planas 2023-02-03 10:31:41 650.52 KB
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 441 KB
2020 metų Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 742 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2023-02-03 10:31:41 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2023-02-03 10:31:41 139 KB
Mokinių srautų valdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-02-03 10:31:41 36.05 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2023-02-03 10:31:41 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m. 2023-02-03 10:31:41 65.08 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2023-02-03 10:31:41 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2023-02-03 10:31:41 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-15 13:26:11 23.95 MB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-03 11:21:03 38.91 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-03 11:21:03 29.41 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-03 11:21:03 32.81 KB
2022 m.
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-01-12 09:32:16 25.22 KB