Mokytojai

 

Mokytojų sąrašas 2023–2024 m. m.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja, elektroninis paštas

Pradinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pailginto mokymo (si) dienos grupės auklėtojai

Gražina Šimkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3b klasės vadovė

grazina.simkeviciene@viktoropetkaus.lt

Diana Užemeckienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1c klasės vadovė

diana.uzemeckiene@viktoropetkaus.lt

Rita Petkienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2b klasės vadovė

rita.petkiene@viktoropetkaus.lt

Dalia Kosienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė

dalia.kosiene@viktoropetkaus.lt

Reda Baltkojienė

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

reda.baltkojiene@viktoropetkaus.lt

Vida Petrauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

4a klasės vadovė

vida.petrauskiene@viktoropetkaus.lt

Odeta Bielskytė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja 

1b klasės vadovė

odeta.bielskyte@viktoropetkaus.lt

Rita Goleckienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja ekspertė

2a klasės vadovė

rita.goleckiene@viktoropetkaus.lt

Lina Baltrušaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2c klasės vadovė

lina.baltrusaitiene@viktoropetkaus.lt

Regina Kaminskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4c klasės vadovė

regina.kaminskiene@viktoropetkaus.lt

Vilma Miklienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3c klasės vadovė

vilma.mikliene@viktoropetkaus.lt

Ramutė Mockuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė

ramute.mockuviene@viktoropetkaus.lt

Laima Borkertaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3a klasės vadovė

laima.borkertaite@viktoropetkaus.lt

Daiva Danusienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

daiva.danusiene@viktoropetkaus.lt

Vida Lazdauskaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Žiniukų grupės mokytoja

vida.lazdauskaite@viktoropetkaus.lt

Vaida Naujokaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Bitučių  grupės mokytoja

vaida.naujokaitiene@viktoropetkaus.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Jolanta Kilkiuvienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

6c klasės vadovė

jolanta.kilkiuviene@viktoropetkaus.lt

Laima Butvilienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja ekspertė

Progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

laima.butviliene@viktoropetkaus.lt

Laima Česaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

Metodinės grupės pirmininkė

laima.cesaitiene@viktoropetkaus.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Aldona Krasauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

aldona.krasauskiene@viktoropetkaus.lt

Odeta Uselienė

Anglų ir rusų kalbų mokytoja

Mokytoja metodininkė

7a klasės vadovė

odeta.useliene@viktoropetkaus.lt

Tomas Gužauskas

Anglų ir vokiečių kalbų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

tomas.guzauskas@viktoropetkaus.lt

Jurgita Sokienė

Anglų ir vokiečių kalbų mokytoja

Mokytoja metodininkė

6b klasės vadovė

jurgita.sokiene@viktoropetkaus.lt

Asta Rumševičienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Metodinės grupės pirmininkė

asta.rumseviciene@viktoropetkaus.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Roma Varneckienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

8b klasės vadovė

roma.varneckiene@viktoropetkaus.lt

Vaida Armonienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5c klasės vadovė

vaida.armoniene@viktoropetkaus.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Daiva Ramanauskienė

Fizikos ir
informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė
Vyresnioji mokytoja

8a klasės vadovė

daiva.ramanauskiene@viktoropetkaus.lt

Rasa Vaišvilienė

Biologijos mokytoja
 

Mokytoja metodininkė

 

Metodinės grupės pirmininkė

rasa.vaisviliene@viktoropetkaus.lt

Giedrė Karčauskienė

Chemijos mokytoja 

Mokytoja metodininkė

giedre.karcauskiene@viktoropetkaus.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Vaiva Buivydienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja

8c klasės vadovė

vaiva.buivydiene@viktoropetkaus.lt

Tomas Kantautas

Istorijos ir žmogaus saugos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Metodinės grupės pirmininkas

tomas.kantautas@viktoropetkaus.lt

Menų, fizinio ugdymo, šokio mokytojai

Evelina Budrienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

evelina.budriene@viktoropetkaus.lt

Daiva Rapolienė

Muzikos mokytoja
 

Mokytoja metodininkė

7b klasės vadovė, metodinės grupės pirmininkė

daiva.rapoliene@viktoropetkaus.lt

Leonas Miklius

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas 

leonas.miklius@viktoropetkaus.lt

Rasa Turskienė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a klasės vadovė

rasa.turskiene@viktoropetkaus.lt

Irena Kobienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b klasės vadovė, metodinės grupės pirmininkė

irena.kobiene@viktoropetkaus.lt

Aidas Kavaliauskas

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

aidas.kavaliauskas@viktoropetkaus.lt

Donvina Dambrauskaitė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

donvina.dambrauskaite@viktoropetkaus.lt

Neringa Šlopšnienė

Šokio mokytoja

Mokytoja metodininkė

neringa.slopsniene@viktoropetkaus.lt

Dorinio (etikos, tikybos) mokytojai

Vilija Paškauskienė

Etikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

vilija.paskauskiene@viktoropetkaus.lt

Albina Steponavičienė

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6a klasės vadovė

albina.steponaviciene@viktoropetkaus.lt

Pareigybės aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!