Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 metų progimnazijos veiklos planas 2024-03-12 11:39:43 618.29 KB
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2024-03-12 11:39:43 96.96 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-03-12 11:39:43 229.14 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 41 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2024-03-12 11:39:43 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2024-03-12 11:39:43 139 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2024-03-12 11:39:43 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m. 2024-03-12 11:39:43 51.25 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2024-03-12 11:39:43 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2024-03-12 11:39:43 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 341.03 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 23.95 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 16.74 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 3.59 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 274.15 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 657.94 KB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 47.08 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 57.53 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 48.68 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 48.92 KB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 44.56 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-06 10:27:42 37.59 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:00 56.69 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:33 48.58 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:58 44.49 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:51:24 35.93 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:00 50.44 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:31 47.06 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:58 38.91 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:14 29.41 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:41 32.81 KB