Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijos kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Lina Linkė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

9.30 – 11.30 val.

12.00 – 14.30 val.

11.30 – 12.00 val.

8.00 – 9.00 val.

14.00 – 16.00 val.

Antradienis

9.30 – 11.30 val.

12.00 – 14.30 val.

11.30 – 12.00 val.

8.00 – 9.00 val.

14.00 – 16.00 val.

Trečiadienis

9.30 – 11.30 val.

12.00 – 14.30 val.

11.30 – 12.00 val.

8.00 – 9.00 val.

14.00 – 15.30 val.

Ketvirtadienis

9.30 – 11.30 val.

12.00 – 14.30 val.

11.30 – 12.00 val.

8.00 – 9.00 val.

14.00 – 16.00 val.

Penktadienis

8.30 – 12.00 val.

12.00 – 12.30 val.

8.00 – 8.30 val.

12.30 – 15.00 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Psichologo funkcijos

 • Atsakingas už progimnazijoje atliekamų tyrimų iniciavimą ir jų atlikimą, už programų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata, iniciavimą ir koordinavimą.
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą, progimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą.
 • Dalyvauja nagrinėjant progimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas ir teikia siūlymus pedagogams dėl šių santykių gerinimo.
 • Bendradarbiauja su rajono Švietimo pagalbos tarnyba, vertina ir teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės grupėms ar nariams krizės metu.
 • Teikia konsultacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.