Paskatinimai ir apdovanojimai

Direktoriaus ir mokytojų apdovanojimai 2023-2024 m. m. 

Vardas

Pavardė

Pareigos, nuopelnai

Ramūnas

Bružas

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos direktorius.

Už proaktyvią lyderystę palaikant ir skatinant mokyklos pedagoginius darbuotojus dalintis gerąja darbo patirtimi rajone bei geranorišką mokyklos erdvių atvėrimą vyresnio amžiaus besimokančiai rajono bendruomenei.

Rasa

Turskienė

 

 

Technologijų mokytoja metodininkė.

Už projekto, skirto Vasario 16–ajai dienai paminėti, „Saldi dovana“ įgyvendinimą, pilietinių vertybių puoselėjimą ir bendradarbiavimo su šalies ugdymo įstaigomis plėtojimą.

Rasa

Vaišvilienė

 

Biologijos mokytoja metodininkė.

Už tarptautinio projekto Plastic Pirates – Go Europe įgyvendinimą, už mokslinių, techninės kūrybos ir STEAM gebėjimų ugdymą  respublikiniame jaunųjų tyrėjų konkurse „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“.

Rita

Goleckienė

Pradinių klasių mokytoja ekspertė.

Už projekto „Smalsučiai“ ir  respublikinės pradinio ugdymo mokytojų konferencijos organizavimą.

Ramutė

Mockuvienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Už mokinių parengimą zoninėms estafečių varžyboms „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 3-4 klasių šachmatų varžyboms.

Odeta

Uselienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Už mokinių parengimą anglų kalbos konkursams „In the land of books“, ,,Poetry reading“ bendradarbiavimo plėtojimą su rajono ugdymo įstaigomis.

Mokytojų apdovanojimai 2022–2023 m. m.

Vardas

Pavardė

Pareigos, nuopelnai

Laima

Butvilienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Laima

Česaitienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Daiva

Petrylienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Aldona

Krasauskienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Odeta

Uselienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Jurgita

Sokienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Asta

Rumševičienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Lina

Baltrušaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Rita

Petkienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Dalia

Kosienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Laima

Borkertaitė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Už lietuvių kalbos puoselėjimą ir inovatyvių metodų taikymą ugdant iš užsienio atvykusius mokinius

Ramutė

Mockuvienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Už inovatyvių metodų taikymą gamtamokslinėje veikloje ir puikius pradinių klasių mokinių pasiekimus respublikiniuose konkursuose bei projektuose

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!