Profesinis orientavimas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje.
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste progimnazijoje dirba

Henrika Gailienė Karjeros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Tiesioginis darbas

Netiesioginis darbas

Pirmadienis

12.55 – 14.55 val.

17.30 – 19.00 val.

Antradienis

12.55 – 14.55 val.

17.30 – 19.00 val.

Trečiadienis

12.55 –15.43 val.

18.13 – 19.25 val.

Ketvirtadienis

12.55 – 14.55 val.

17.30 – 19.00 val.

Penktadienis 12.55 – 14.55 val.

17.30 – 19.00 val.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais

Nuorodos 

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos

 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Ugdymas karjerai

 • Ugdymo priemonių  gavimas ir parinkimas.
 • Integruotas ugdymas karjerai visų dalykų pamokose.
 • Ugdymo karjeros pamokos/užsiėmimai.
 • Mokinio ugdymo  karjeros planas.

Karjeros konsultavimas

 • Mokinio karjeros plano ir aplanko (portfelio) sudarymas.
 • Mokinio karjeros plano aptarimai.
 • Individualios ir grupinės konsultacijos.
 • Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas ir įvertinimas.

Karjeros informavimas

 • Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokykloje.
 • Karjeros informavimo renginiai.
 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.

Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos

 • Atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją.
 • Teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi problemas.
 • Mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis.
 • Supažindinama su Raseiniuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.
 • Informuojama, kur galima mokytis, baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį, įgijus pagrindinį išsilavinimą.
 • Supažindinama su kintančiu darbo pasauliu, su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.

Mokoma susidaryti karjeros planą.
Įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.

 Smagus filmukas apie Karjeros planavimą

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15