Veiklos sritys

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – bendrojo ugdymo mokykla 3120;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • sporto klubų veikla, kodas 93.12;
 • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kita, niekur nepriskiriama, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 88.99.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!