Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Lina Stulgienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Antradienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.45 –16.15 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pradinio ugdymo paskirtis

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.  Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau (5 metų).

Susipažinkite su dokumentais

Pradinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo programos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-05-08 08:21:36 289.34 KB
Pradinio ugdymo programos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir tolesnio mokymosi planavimo tvarkos aprašas 2022-12-09 16:34:02 42.11 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos pirmą klasę forma 2024-03-12 11:27:08 13.92 KB

Pradinio ugdymo programos mokytojais dirba

Klasė/ dalykas

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

1a

Rita Goleckienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė

1b

Rita Petkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

1c

Lina Baltrušaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

2a

Laima Borkertaitė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

2b

Gražina Šimkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

2c

Vilma Miklienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

3a

Vida Petrauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

3b

Dalia Kosienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

3c

Regina Kaminskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

4a

Ramutė Mockuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

4b

Rimanta Gardauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

4c

Diana Užemeckienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo programoje dirba mokytojai

Dalykas

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Anglų kalbos

Asta Rumševičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Odeta Uselienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Jurgita Sokienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Tikybos

Albina Steponavičienė, tikybos mokytoja metodininkė

Muzikos

Daiva Rapolienė, muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo (šokio)

Neringa Šlopšnienė, šokio mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo programos mokytojų pareigybės aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!