Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2023-02-03 10:31:41 96.96 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-19 14:18:31 229.14 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 41 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2023-02-03 10:31:41 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2024 m. 2023-02-03 10:31:41 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2023-02-03 10:31:41 139 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2023-02-03 10:31:41 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m. 2024-02-15 13:03:19 51.25 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2023-02-03 10:31:41 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2023-02-03 10:31:41 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 341.03 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 23.95 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 16.74 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 3.59 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 274.15 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-02-21 10:50:42 657.94 KB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-02 16:11:57 44.56 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-02-02 15:36:10 37.59 KB
2023 m.
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 56.69 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 48.58 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 44.49 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 35.93 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 50.44 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 47.06 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 38.91 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 29.41 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-04 14:25:53 32.81 KB