Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą progimnazijoje atsakinga

Lina Stulgienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Antradienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.45 –16.15

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.45 –16.15 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis

Sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti lygias galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Progimnazijoje veikia dvi priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo grupės (10,5 val.).

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu. Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas  nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo progimnazijos mokytojai pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje, kuri skirta 5–6 metų vaikams, išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius, įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

Ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Susipažinkite su dokumentais

Priešmokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-04 08:15:50 20.53 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 19.53 KB
Priešmokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogo metodininko pareigybės aprašymas 19.75 KB
Priešmokyklinio meninio ugdymo mokytojo metodininko pareigybės aprašymas 23.53 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 21.43 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-01-05 14:45:38 423.31 KB
Priešmokyklinio ugdymo programos mokinių pažangos vertinimo forma 2022-12-09 16:25:40 20.82 KB
Prašymo dėl priėmimo į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2024-03-12 11:28:10 13.93 KB

Priešmokyklinio ugdymo grupių  darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.00– 17.30

Antradienis

7.00– 17.30

Trečiadienis

7.00– 17.30

Ketvirtadienis

7.00– 17.30

Penktadienis

7.00– 17.30

Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba 3 mokytojai

Grupės

Mokytojos vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Bitutės (A grupė)

Vaida Naujokaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Daiva Danusienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Žiniukai (B grupė)

Vida Lazdauskaitė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Daiva Danusienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina mokytojai

Grupės

Mokytojos vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Bitutės (A grupė)

Evelina Budrienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

Aidas Kavaliauskas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Žiniukai (B grupė)

Priešmokyklinio ugdymo programos mokytojų pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.