Filosofija, misija, vizija, vertybės

FILOSOFIJA

„Auklėjimo svarbiausias tikslas yra išugdyti taurias asmenybes, kurios mokėtų tarpusavyje ir su tautą supančiu pasauliu taip sugyventi, kaip to reikalauja socialinio teisingumo principai“. Viktoras Petkus

VIZIJA

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija atvira kaitai, inovacijoms, moderni, nuolat besimokanti organizacija, prasmės, atradimų ir visapusiško asmens ugdymo(-si), siekianti sėkmės, savo veikloje besivadovaujanti bendruomenės susitarimais ir mokymusi dabarties ir ateities progimnazija.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ugdymą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai, savarankiškam gyvenimui ir kūrybingam dalyvavimui krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.

VERTYBĖS

Tarpusavio pagarba.

Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).

Siekis tobulėti ir mokytis.

Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, rūpinimasis bendruomene.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!