Filosofija, misija, vizija, vertybės

Filosofija

„Auklėjimo svarbiausias tikslas yra išugdyti taurias asmenybes, kurios mokėtų tarpusavyje ir su tautą supančiu pasauliu taip sugyventi, kaip to reikalauja socialinio teisingumo principai“.

Viktoras Petkus

Misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės brandos bei tautinės savimonės pagrindus, padėti mokiniams įgyti pažinimo, mokėjimo mokytis, sveikatos ir kitų kompetencijų integralius pradmenis, kaip prielaidą tolesniam sėkmingam mokymuisi, ugdymosi kelio pasirinkimui.

Vizija

Konkurencinga, inovatyvi, nuolat besimokanti, atvira aplinkos pokyčiams, ugdymosi, mokymosi pažangos siekianti pagrindinė mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais.

Vertybės: 

 • solidarumas;
 • atsakingumas;
 • veiklumas;
 • kūrybingumas;
 • nuolatinis mokymasis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 – 14.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15