Ugdymo organizavimas

Informacija

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais

 • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
 • Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 dienos, 5–8 mokiniams – 185 dienos.

 Skiriamos atostogos

Atostogos Data

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo proceso įgyvendinimas

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

1–4

 2023 m. birželio 8 d.

35

5–8

 2023 m. birželio 22 d.

37

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val., pamokų, pertraukų laikas:

 • 1 pamoka    8.00 –  8.45 val.;
 • 2 pamoka    8.55 –  9.40 val.;
 • 3 pamoka    9.50 – 10.35 val.;
 • 4 pamoka  10.55 – 11.40 val.;
 • 5 pamoka  12.00 – 12.45 val.;
 • 6 pamoka  12.55 – 13.40 val.;
 • 7 pamoka  13.50 – 14.35 val.;
 • 8 pamoka  14.45 – 15.30 val.

Pusmečių trukmė

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatyta tokia pusmečių trukmė.    

Pirmasis pusmetis:

 • 1–8 kl. – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d.

Antrasis pusmetis:

 • 1–4 kl. – 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 8 d.
 • 5–8 kl. – 2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 22 d.

Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms progimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (progimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.) numato, kad ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas);

Ekstremali temperatūra progimnazijoje ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje

 • Minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams.
 • Minus 25 °C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams.
 • 30 °C ar aukštesnė – 5–8 klasių mokiniams.
Atnaujinta: 2022-12-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15