Priėmimas į progimnaziją

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje  priimami tėvų (globėjų) prašymai, dėl vaiko (ų) ugdymo (si) progimnazijoje 2023-2024 m. m.,  į  dvi priešmokyklinio ugdymo grupes (10,5 val.).

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Priėmimas į pirmas klases

Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje  priimami tėvų (globėjų) prašymai dėl vaiko (ų)  mokymo (si) pirmose klasėse 2023-2024 m. m.

Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą vienais metais anksčiau, jei vaiko tėvų (globėjų) sprendimu jis buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą anksčiau ( 5 metų).

Prašymai

Kaip perduoti prašymus

Prašymą galite siųsti elektroniniu paštu: info@viktoropetkaus.lt  arba atnešti į progimnazijos raštinę.

Turite klausimų?

Papildomą informaciją galite gauti telefonu  8 428 52167. 

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!