Dokumentai
Nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Darbininko pareigybės aprašymas 2022-12-14 16:21:02 17.81 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:19 17.56 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:33 17.92 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:41 18.11 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:17:47 16.69 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-03 10:26:21 19.43 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-09-29 15:18:00 17.75 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 20.97 KB