Projektinė veikla
2022 metais buvo pasirašytas susitarimas su Švietimo mainų paramos fondu dėl Erasmus+ akre...
Šių metų literatūros savaitė vyko lapkričio 14–20 dienomis, jos tema „Gamta Šiaurėje“
Papuošk mokyklos aplinką