Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2022–2023 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Gustas Simanauskas    8a kl.

Mokinių Prezidentas

Austėja Mangirdaitė 8c kl.

Narė

Roberta Naudulaitytė 8a kl.

Narė

Dominykas Guntarskis

8a kl.

Narys

Ema Krasauskaitė 8c kl.

Narė

Mokinių aktyvas–5-8 kl. seniūnai ir pavaduotojai

Klasė

Seniūno pavardė ir vardas

Pavaduotojo pavardė ir vardas

5a

Vaička Deimantas

Targonskas Vakaris, Džiaugytė Austėja

5b

Šauklytė Viltė

Ivanovaitė Neida, Kazlauskaitė Andrėja

5c

Vyšniauskis Justas

Mikalauskas Dinas, Paškevičiūtė Austėja

6a

Grigas Domas

Valinčius Nojus, Juknevičius Kevinas

6b

Volfaitė Dija

Vaivada Matas, Vitkutė Gustė

7a

Galubickaitė Gileta

Rekštytė  Austėja

7b

Kantautas Oskaras

Savickaitė Emilija

7c

Butkutė Urtė

Girdzijauskaitė Lukrecija, Soldatova Augustė

8a

Guntarskis Dominykas

Naudulaitytė Roberta

8b

Vaidotas Karolis

Vičas Kajus, Juknevičiūtė Karolina

8c

Austėja Mangirdaitė

Ema Krasauskaitė, Viltė Garbačauskaitė

Informacija

Mokinių taryba – nuolat veikianti, demokratiška mokinių savivaldos institucija, kuri yra atsakinga už atstovavimą mokinių interesams, dalyvauja ginant mokinių teises, gerinant progimnazijos mikroklimatą, ugdant pilietiškumą ir sprendžiant bendruosius ugdymo klausimus.

Mokinių tarybą sudaro 7–8 kl. mokiniai, kuriuos siūlo 7–8 kl. kolektyvai. Rinkimai vyksta kiekvienais metais rugsėjo/spalio mėnesį. 7–8 kl. kolektyvuose išrenkami klasių atstovai. Mokinių tarybos pirmininkas išrenkamas konkurencijos principu: juo tampa pirmojo susirinkimo metu daugiausiai balsų surinkęs mokinys.

Mokinių taryba deleguoja narius į progimnazijos tarybą. 

Mokinių tarybos tikslas

Aktyvinti mokinių savivaldos veiklą, tarp ugdytinių skleisti demokratinių vertybių įgūdžius.

Mokinių tarybos uždaviniai

1. Mokytis bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus progimnazijos tarybai.

2. Organizuoti įvairius renginius.

Mokinių tarybos funkcijos

1. Bendradarbiauja su mokytojų taryba ir tėvų komitetu, planuoja ir organizuoja popietes, konkursus, sportinius renginius, ekskursijas, šventes, žymių datų paminėjimus, susitikimus su buvusiais mokiniais ir kt.

2. Svarsto mokinių teisių progimnazijoje ir už jos ribų pažeidimus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15