Programos „Erasmus+“ (projekto kodas: 2022-1-LT01-KA121-SCH-000060584 darbo stebėjimas College Val de Charente, Ruffec, Prancūzijoje) įgyvendinimas

Darbo stebėjimas College Val de Charente, Ruffec, Prancūzija

Šių metų kovo 26-31 dienomis šeši Raseinių rajono pedagogai dalyvavo darbo stebėjime College Val de Charente, Ruffec, Prancūzijos Respublikoje pagal ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000060584.

Prancūzijos švietimo sistema yra patraukli, pritaikyta šiuolaikiniam jaunimui ir mes tikrai galime iš jos daug ko pasimokyti ir patobulinti savo darbo metodus. Mokykloje, kurioje vyko darbo stebėjimas, aiškiai pabrėžiamos tvarios ir įtraukios visuomenės vertybės, siekiama nuolat suteikti mokiniams žinių pagal jų individualius poreikius ir galimybes jas įsisavinti, parodant kiekvieno jų asmeninę pažangą. Pamokose naudojamos informacinės technologijos, inovatyvūs mokymo metodai ir skatinamas nuolatinis mokinio tobulėjimas. Mokytojams suteikiamos puikios darbo sąlygos, rūpinamasi jų psichologine ir fizine sveikata. College Val de Charente kuria gražią ir patrauklią aplinką, kurioje ir mokytojai, ir mokiniai gali gerai jaustis. Turėdami laisvesnę minutę, užbėgdavome į mokytojų kambarį pabendrauti su mokyklos pedagogais, pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Prancūzijoje puikiai veikia profesinio orientavimo sistema. College Val de Charente bendradarbiauja su šalia esančia profesinio ugdymo įstaiga, todėl mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, dažnai ją renkasi ir mokslą tęsia tame pačiame miestelyje. Tie, kurie nori siekti universitetinio išsilavinimo, vyksta į vidurines mokyklas, įsikūrusias Anguleme arba Puatjė.

Šio vizito metu stebėjome daug pamokų ir visose mus džiugino nuoširdus mokytojų ir mokinių bendravimas, susiklausymas ir gebėjimas visą pamoką išlaikyti darbingą nuotaiką, nesvarbu, ar tai būtų prancūzų kalbos pamoka, ar matematika, ar kalbų savaitei skirta pamokėlė būsimiems šios mokyklos mokiniams, atvykusiems iš gretimos pradinės mokyklos. Įdomus susitikimas vyko su gamtos mokslų mokytojomis, susipažinome su atnaujintais biologijos ir fizikos-chemijos kabinetais, pamatėme gausybę mokymo priemonių, susipažinome su vertinimo sistema ir su mokyklos elektroniniu dienynu. Diskutavome ir aptarėme Lietuvos ir Prancūzijos mokyklų skirtumus ir panašumus, džiaugėmės, kad abiejų šalių siekis yra vienodas – užauginti mąstančią, visuomenišką, atsakingą, siekiančią tikslų asmenybę.

Visiems labai patiko fizinio ugdymo pamoka, kurios tikslas buvo išmokti atlikti keturis akrobatikos pratimus. Mokiniai naudojosi informacinėmis technologijomis – planšetėse stebėjo, kaip reikia atlikti pratimus, praktikavosi, po to buvo surengtas trumpas kiekvienos grupės pasirodymas. Mokytojas padarė atliekamų pratimų įrašą, aptarė jį su mokiniais, ir visi drauge įvertino ir įsivertino savo gebėjimus, išanalizavo klaidas.

Mokykloje daug dėmesio skiriama įtraukiajam ugdymui, stebėjome keletą pamokų, skirtų specialius poreikius turintiems mokiniams. Specialiųjų poreikių mokiniai kartu su visa klase lanko dailės, muzikos ir fizinio ugdymo užsiėmimus, bet jiems atskirai vyksta gimtosios kalbos ir matematikos pamokos, kurias veda specialusis pedagogas. Jie dirba nedidelėmis 9 ar 12 mokinių grupėmis, priklausomai nuo jų lygio. Specialiųjų poreikių mokinių programa sudaryta taip, kad kiekvienas iš jų galėtų pasiekti bent minimalią asmeninę pažangą ir tai didina jų motyvaciją mokytis. Pedagogai vengia vaikų skirstymo pagal sutrikimo pobūdį, dažniausiai įvardija kaip vaikus, kuriems sunku skaityti ir rašyti. Pamokose nuotaika tikrai darbinga, pateiktos užduotys labai aiškios ir konkrečios, mokytoja nuoširdžiai bendrauja su mokiniais. Nuolat vyksta bendradarbiavimas tarp mokinių – gabesni mokiniai padeda silpnesniems, paaiškina užduotis. Kiekvienas mokinys, įvertinęs savo gebėjimus, turi galimybę pasirinkti papildomas užduotis ar lavinamuosius žaidimus. Mokiniams taip pat padeda dvi specialiosios pedagogės padėjėjos. Pamokose naudojama daug vaizdinės medžiagos ir įvairių žaidimų, kurie lavina mokinių įgūdžius ir gebėjimus, padeda siekti pažangos.

Stebėjome matematikos mokytojo Sylvain Vigier (jis taip pat ir mūsų vizito koordinatorius College Val de Charente) pamokoje aktyviai dirbančius penktos klasės mokinius. Pamoka buvo integruota su IT, mokiniai ieškojo informacijos planšetėse, atliko jiems skirtas užduotis. Džiugino rami, draugiška ir darbinga atmosfera klasėje.

Po pamokų, turėdami laisvo laiko, apžiūrėjome Ruffec miestelį, susipažinome su jo kultūriniu paveldu, pasigėrėjome gražiomis bažnyčiomis, kurių amžius dažnai siekia 600-800 metų. Taip pat apžiūrėjome Angulemo miestą ir jo įžymybes: romaninio stiliaus šv. Petro katedrą, miesto Rotušę, kurioje įsikūrę Tapybos ir Archeologijos muziejai, pasigėrėjome unikaliais Komiksų ir Popieriaus muziejais, pasivaikščiojome nuostabiomis Angulemo senamiesčio gatvėmis ieškodami komiksais ištapytų namų.

Darbo stebėjime College Val de Charente dalyvavo Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stankaitienė, Girkalnio pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytoja Inga Valinčienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė Asta Linkienė ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rita Lukošiūtė ir Daiva Naujokaitienė.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.