Programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01–KA121-SCH-000060584 priimančioje organizacijoje Szkola Podstawowa Nr.6 Kornela Makuszynskiego z Oddzialami Integracyjnymi w Mlawie, Lenkijoje.

Darbo stebėjimas Lenkijoje

Stebėjimas vyko  pagal programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01–KA121-SCH-000060584 priimančioje organizacijoje Szkola Podstawowa Nr.6 Kornela Makuszynskiego z Oddzialami Integracyjnymi w Mlawie, Lenkijoje.

Šių metų balandžio 23–28 d. šeši Raseinių rajonų mokyklų atstovai stebėjo pamokas Lenkijoje, skirtingose Mlawie mokyklose.

Erasmus+ projekto metu pastebėta, kad užsienio šalies mokyklose įtraukusis ugdymas padeda panaikinti mokymosi kliūtis ir leidžia mokiniams realizuoti savo potencialą, nepaisant rasės, etninės priklausomybės, negalios, išskirtinumo, socialinės-ekonominės padėties. Todėl kiekvienas mokinys ir mokytojas dirba aplinkoje, skatinančioje savivertę.

Pagrindinis Lenkijos mokyklų principas, organizuojant įtraukųjį ugdymą, kad visi vaikai  mokytųsi kartu, nepaisydami sunkumų ar skirtumų.  Įtraukiosios mokyklos pateikia ugdytiniams mokymo programą, padedančią mokiniams su specialiaisiais poreikiais integruotis į įprastą klasę. Skirtingų mokytojų veiklose matyti, kad mokytojai kuria palankią ir įtraukią mokymosi aplinką, kurioje mokiniai vertinami kaip neatsiejami klasės bendruomenės nariai, kur svarbiausia teigiamas bendradarbiavimas.  Mokytojai atpažįsta mokinių poreikius ir pomėgius, kad būtų galima sukurti tinkamas mokymo(si) strategijas bei priemones.

Apibendrindama projekto metu sukauptą gerąją patirtį, galiu teigti, kad Lenkijos mokyklose vyksta efektyvus įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas. Kartu su įtraukiojo ugdymo užtikrinimu pedagogas prisideda prie mokyklos kultūros pokyčių, telkdamas išteklius, motyvuodamas vietos bendruomenę dalyvauti mokyklos plėtroje ir diegdamas modernią pedagogiką, neatsiejamą nuo įtraukiojo ugdymo.

 

Geografijos mokytoja Odeta Bielskytė

 

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.