Mokyklos istorija

Senoji mokykla

Istorija

Mūsų mokykla yra seniausia iš dabar mieste veikiančių bendrojo lavinimo mokyklų. Jos ištakos — Raseinių gimnazija, įkurta 1919 m. sausio 10 d. Gimnazija buvo atidaryta organizacinio komiteto, kuriam vadovavo kunigas Petras Dočkus, pastangomis, už raseiniškių suaukotas lėšas. Į gimnaziją priimti 68 mokiniai, o juos mokė 7 mokytojai.

Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais buvo mokoma pagal „Ryto“ draugijos gimnazijų programas. 1921 m. gimnazija buvo suvalstybinta, o 1925 m. jau išleido pirmąją laidą. Joje buvo 18 abiturientų. 1939 m. buvo pastatytas dabartinis mokyklos pastatas Vilniaus gatvėje. Jį suprojektavo garsus tarpukario architektas, Raseinių gimnazijos antrosios laidos abiturientas Adolfas Lukošaitis.

1940 m. prasidėjusi sovietinė okupacija ir vėliau kilęs SSRS-Vokietijos karas nutraukė įprastą gimnazijos gyvenimą. Mokykla turėjo tapti sovietizacijos įrankiu. Be to, okupantai mokyklos pastatą naudojo kariuomenės reikmėms ir negailestingai jį niokojo. Karui baigiantis, dalis mokinių ir mokytojų pasitraukė į Vakarus, kiti atsidūrė tremtyje Rytuose, dar kiti įstojo į pasipriešinimo sovietinei okupacijai kovotojų gretas. Antisovietinės rezistencijos kovose žuvo 37 gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Jų vardai įamžinti 2002 m. mokykloje atidengtoje Atminimo lentoje.

Po karo sovietinė valdžia naikino senąsias gimnazijas. Mūsų gimnazija 1950 m. buvo pertvarkyta į Raseinių vidurinę mokyklą. Ilgą laiką mokykla buvo miesto kultūros centras. Mūsų aktų salėje vykdavo miesto ir rajono renginiai, nes kitos salės Raseiniuose tada nebuvo. Svarbus įvykis mokyklos gyvenime buvo medžio ir metalo dirbtuvių pastatymas 1963 m. Šios mokomosios dirbtuvės buvo pastatytos pačių mokytojų bei mokinių jėgomis.

1966 m. mokykla pradėta vadinti Raseinių 1-ąja vidurine mokykla, nes Raseiniuose tais metais įsikūrė dar viena, 2-oji vidurinė mokykla. 1977 m. pastatytas priestatas su sporto sale. Prasidėjus Atgimimo laikotarpiui 1989 m. įkurtas mokyklos istorijos muziejus. 1994 m. mokykla pavadinta Raseinių „Kalno“ vidurine mokykla. Mokyklos pastatas renovuotas, pastatyta nauja šiuolaikiška biblioteka-informacinis centras. 2012 m. Raseinių „Kalno“ vidurinė mokykla išleido paskutinę, 89-ąją abiturientų laidą.

Dėl švietimo reformos Lietuvoje optimizuojant mokyklų tinklą 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine ir gavo naują pavadinimą. Jai suteiktas iškilaus kraštiečio, politinio kalinio, disidento, vieno iš Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjų Viktoro Petkaus (1928-2012 m.) vardas. 

Renovuota mokykla

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!