ES PROGRAMOS „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ ADMINISTRAVIMO TVARKA ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS 2023-2024 MOKSLO METAMS

ES PROGRAMOS „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ ADMINISTRAVIMO TVARKA ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

2023-2024 MOKSLO METAMS

            UAB „Vaisiai Jums“ vykdo ES programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“. Ši tvarka parengta, remiantis 2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-836 ir vėlesniais pakeitimais.

           Švietimo įstaiga privalo vykdyti šias vaisių ir produktų dalinimo taisykles:

 1. Produktai dalinami pradinių klasių mokiniams bei ikimokyklinio, priešmokyklinio, lopšelinio ir darželinio amžiaus vaikams;
 2. dalinamas vienas produktas per dalinimo dieną vienam vaikui;
 3. Produktai, skirti dalinimui, yra nenaudojami kitiems tikslams;
 4. Vaisių programos dokumentus ugdymo įstaiga privalo saugoti 5 metus;
 5. Ugdymo įstaigoje, dalyvaujančioje vaisių programoje, turi kabėti programos plakatas bei informacinis pranešimas prie valgiaraščio, kad ugdymo įstaigoje nemokamai dalinami produktai pagal vaisių programą;
 6. Per savaitę vaisiai/produktai dalinami ne daugiau kaip 3 kartus.
 7.  

VAISIŲ, DARŽOVIŲ, SULČIŲ REKOMENDUOJAMI DALINIMO KIEKIAI PER MĖNESĮ

DALINAMI MORKOS, OBUOLIAI, SULTYS. REKOMENDUOJAMA NORMA 1-AM VAIKUI PER DIENĄ:

1 savaitė

2 savaitė

3 savaitė

4 savaitė

1

2

1

2

1

1

dalinimo diena

dalinimo diena

dalinimo diena

dalinimo diena

dalinimo diena

dalinimo diena

80–100 g morkų vaikui

iki 150 g obuolių vaikui

iki 150 g obuolių vaikui

iki 150 g obuolių vaikui

80–100 g morkų vaikui

125 ml–150 ml sulčių

 

 

 

 

 

 

 

            Vaikui per mėnesį skiriama produktų ne daugiau kaip už 0,94 eur.

Ugdymo įstaiga įsipareigoja vaisių ir daržovių produktus dalinti iki trijų kartų per savaitę, kiekvieną mėnesio savaitę; ne mažiau kaip du kartus per mėnesį turi būti dalijamos daržovės; vieną kartą per mėnesį gali būti tiekiamos vaisių ir (arba) daržovių sultys.

Dalijamas morkas ugdymo įstaiga įsipareigoja nuskusti, nuplauti ir paruošti vartoti: supjaustyti lazdelėmis arba gabalėliais (ne trumpesniais kaip 25 mm ir ne ilgesniais kaip 80 mm, kurių diametras yra 20–40 mm) arba, jei tiekiamos morkos yra trumpesnės kaip 150 mm ir jų diametras storajame morkos gale yra ne didesnis kaip 30 mm, gali jas tiekti vaikams nepjaustytas. Morkas gavėjas įsipareigoja dalinti kas antrą savaitę, du kartus per mėnesį (esant produktų trūkumui, morkos gali būti nedalijamos balandžio ir gegužės mėnesiais; šiais mėnesiais vietoj daržovių gali būti dalijamos daržovių–vaisių sultys, kuriose daržovių sulčių dalis sudaro daugiau kaip 50 proc.).

 

PILDOMI DOKUMENTAI

            Ugdymo įstaiga įsipareigoja dokumentus išsiųsti elektroniniu paštu laura@vaisiaijums.lt

 

    Ugdymo įstaigos siunčiami dokumentai UAB „Vaisiai Jums“:

 • IŠDALYTŲ PRODUKTŲ ŽURNALAS turi būti patvirtintas švietimo įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Pildant skiltį „Vaikams išdalintų produktų kiekis“, produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatytos vaisių ar daržovių bei sulčių  porcijos dydžio. Skiltyje „Produktų dalijimo data“ rašoma ta diena,  kurią buvo dalijami vaisiai, daržovės bei sultys. Atkreipiame dėmesį, kad produktai dalijami ne daugiau, kaip tris kartus per savaitę, kiekvieną mėnesio savaitę.
 • Pažyma  patvirtinama įstaigos vadovo. Pažymoje turi būti nurodytas sąrašinis/pageidavusių gauti vaisių programą vaikų skaičius ir suvartotų vaisių/produktų kiekis pagal produktus per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį). Pažyma turi būti rašoma ant firminio blanko ir išrašyta paskutinę einamojo mėnesio dieną arba kito mėnesio pirmą darbo dieną.
 • Ataskaita patvirtinama švietimo įstaigos vadovo. Ataskaitoje nurodomos mokykloje vykdytos priemonės, mokinių žinioms apie vaisius ir daržoves arba sveikos mitybos įpročius gilinti. Pateikiama iki einamųjų metų 05-31 dienos. Paruošiama tik vieną kartą už visus metus.

Ugdymo įstaiga po 1 egz. šių dokumentų pasilieka sau ir kartu su sąskaitomis faktūromis saugo 5 metus!

Susipažinau ir sutinku: (Ugdymo įstaigos pavadinimas)

 

(Atsakingo už vaisių programą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Atnaujinta: 2024-07-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!