Raseinių rajono ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo Erasmus+ projekte

Kovo 18–22 dienomis Raseinių rajono švietimiečių komanda dalyvavo Erasmus+ projekte. Komandos nariai – Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Bulotas, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audra Samienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos istorijos mokytoja Vilma Dargevičienė, Ariogalos gimnazijos specialioji pedagogė Danguolė Gailienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos geografijos mokytoja Linutė Žurkauskienė ir Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos anglų kalbos mokytoja Odeta Uselienė – dalyvavo Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo mobilumo projekte, darbo stebėjime Oostvaarders College Almere Nyderlanduose, kurio tikslas – susipažinti, kaip kuriama ir palaikoma veiksminga švietimo programa, kaip tobulinami mokymo ir mokymosi procesai mokykloje.

Jau pirmąją vizito dieną komanda aplankė Almerės mieste įsikūrusią mokyklą Oostvaarders College. Almere – jauniausias miestas Nyderlanduose, jis skaičiuoja dar tik pirmuosius savo dešimtmečius. Jaunas,  turintis savo stilių, gražus, modernus miestas. Mieste yra 16 mokyklų, Oostvaarders mokykla yra viena iš didesnių, čia mokosi 1500 mokinių ir dirba 120 mokytojų. Mokykloje mokosi aukštesnių gebėjimų vaikai. Aplinka labai tolerantiška ir priimanti daugelio tautybių mokinius.

Mokykla naujai renovuota, aprūpinta visomis, ugdymui reikalingomis priemonėmis. Per pamokas mokiniai naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis, vadovėliais ir pratybomis. Privaloma turėti nešiojamus kompiuterius. Jei mokinys negali įsigyti asmeninio nešiojamo kompiuterio, jį gali išsinuomoti iš mokyklos už simbolinę kainą. Mobiliųjų telefonų naudojimasis pamokose yra draudžiamas visoje šalyje. Penkios dienos, praleistos Oostvaarders mokykloje, leido suprasti Olandijos švietimo sistemą, jos privalumus ir trūkumus. Didelis dėmesys švietimo sistemoje skiriamas profiliavimui, mokiniai tai įvardina kaip nepriklausomybę ir galimybę, kuo anksčiau suprasti savo ateities tikslus. Stebėjome pamokas, diskutavome su mokytojais, mokiniais ir administracijos vadovais. Nieko nėra tobulo, ten taip pat mokosi vaikai, kurie praleidinėja pamokas, nesimoko, turi elgesio problemų. Spręsti šias problemas yra pavesta klasių mentoriams, o jei klasė „sunkesnė“, tai joje dirba net 2 mentoriai. Didelę atsakomybę už vaikų mokymąsi prisiima tėvai, jie tris kartus per mokslo metus privalo ateiti į tėvų susirinkimus, jei to nepadaro, mentoriai atvyksta į namus. Mokiniui per metus praleidus 4 savaites pamokų be rimtos pateisinamos priežasties, jo tėvams skiriama 75 Eur bauda už kiekvieną toliau praleistą dieną.  Nyderlandai turi ir savitą vertinimo sistemą; keturias savaites per metus vyksta testai,  visą savaitę mokiniai dalyvauja testuose (vienas testas per dieną), pamokos tuo metu nevyksta. Metų pradžioje visi mokiniai atlieka testus ir nusistato lygį, jei lygis yra žemesnis nei šalies – privalo lankyti papildomas pamokas. 

Labai didelis dėmesys skiriamas užsienio kalboms. Visi mokiniai mokosi tris užsienio kalbas. Anglų kalba – privaloma, dar dvi gali pasirinkti. Populiariausios pasirenkamos kalbos – tai vokiečių, prancūzų ir ispanų. Emigrantų vaikai vienerius metus mokosi tik olandų kalbos, o po to įsilieja į Olandijos švietimo sistemą.

Mokyklose kas ketveri metai atliekamas auditas, bet jei mokinių testų vertinimai yra žemesni nei šalies – auditas atliekamas kasmet, o kartais ir dar dažniau. Auditas vyksta vieną dieną, tuo metu stebimos pasirinktų mokytojų pamokos. Mokyklai stengiamasi padėti, kad jos mokinių rezultatai būtų kuo aukštesni. 

Mokytojai per metus privalo penkiasdešimt valandų kelti kvalifikaciją, penkios valandos privalomos visiems numatyta tema, o kitos 45 valandas mokytojas pasirenka pats. Kvalifikacijos kursus apmoka valstybė. 

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, pirmus dvejus metus yra ugdomi parengiamojoje klasėje, jiems skirtos atskiros erdvės. Vėliau mokiniai integruojami į įprastas klases. Mokykloje vaikų, turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, yra nedaug, kadangi šie mokiniai dažniausiai ugdosi specialiosiose mokyklose. Pamokų metu visada būna du mokytojai, dėstomo dalyko mokytojas ir visą dieną pagalbą mokiniams teikiantis mokytojas. Savo erdvėje mokiniai turi savo taisykles, susitarimus, todėl jaučiasi saugūs, kiekvieno jų pastangos ir pažanga nelieka nepastebėtos. Specialiosios klasės aprūpintos mokymosi priemonėmis, vadovėliais ir pratybomis.

Susipažinome su Nyderlandų švietimo sistema, turėjome galimybę stebėti ir aptarti pamokas, matėme edukacines erdves, netradicinėse erdvėse vedamas pamokas ir supratome, kad ši švietimo sistema orientuota į pagalbą mokiniui.

Erasmus+ projekto dalyviai

Šis projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas