Tėvų komitetas

Informacija

Progimnazijoje veikia mokinių klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasių susirinkimuose renka mokinių tėvai balsų dauguma. Kiekvienos klasės tėvų komitetą sudaro 2–3 nariai. Jie atviru balsavimu renka pirmininką.

Klasių tėvų komitetų nariai renka ir deleguoja 5 atstovus į Progimnazijos tarybą.

Deleguoti nariai atviru balsavimu išrenka tėvų komiteto pirmininką.

Tėvų komiteto sudėtis

Nr. Vardas, pavardė Pareigos komitete
1. Arvydas Mikalauskas Pirmininkas
2. Sandra Maslauskienė Narė
3. Gina Kozikienė Narė
4. Vaida Visockienė Narė
5. Romualda Tverkienė Narė

Tėvų komitetų funkcijos

 • Kartu su klasių vadovais planuoja susirinkimus.
 • Svarsto tėvų pageidavimus, teikia siūlymus.
 • Padeda spręsti klasėse iškilusias organizacines ugdymo problemas, organizuoti popamokinę veiklą.
 • Aptaria mokinių mokymosi sąlygas ir kt. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.