Progimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita

  • Paskelbta: 2024-01-19
  • Kategorija: Svarbu!

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 5 papunktis nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

Poįstatyminiai aktai apibrėžia, kad mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Progimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo progimnazijos tarybai.

Progimnazijos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo siųskite Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos tarybos pirmininkui Tomui Kantautui el. paštu tomas.kantautas@viktoropetkaus.lt arba info@viktoropetkaus.lt

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas