Laima Butvilienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja