Respublikinė konferencija „Savivaldaus mokymo (si) link“

Spalio 31 d. vyko respublikinė pradinio ugdymo mokytojų nuotolinė konferencija „Savivaldaus mokymo (-si) link“. Ją organizavo Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Stulgienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Rita Goleckienė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Konferencijoje pedagogai diskutavo, kaip skatiname savivaldų mokymąsi pradinio ugdymo programos mokiniams, kaip plėtojame mokinių mokėjimo valdyti savo mokymąsi kompetenciją, kaip mokome mokinius mokytis, kaip leidžiame mokiniui pačiam būti atsakingam už savo mokymąsi, kaip mokome mokinius savarankiškumo, prisiimti atsakomybę, atpažinti savo poreikius ir labiau pasitikėti savimi, kokios strategijos ir metodai padeda ugdyti mokinių refleksijos ir mokymosi įsivertinti gebėjimus.

Buvo pristatyti šie pranešimai: „Savivaldus mokymasis: konceptualus pagrindas“ (lektorė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė), „Kita ugdymo pusė-nuodugnus ugdymas praktikoje“ (Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė), „Kas padeda ugdyti mokinių refleksijos ir mokymosi įsivertinti gebėjimus“ (Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Aušra Kaukėnienė), „Ugdymo (si) būdai ir metodai, skatinantys savivaldų mokymą (si)“ (Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida Naujokaitienė), „Mažais žingsneliais savivaldaus mokymosi link“ (Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Janeta Vidraitė-Marozienė), „Savivaldaus mokymo(si) paieškos pamokose“ (Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rita Goleckienė). Konferenciją apibendrino Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Stulgienė.

Nuotraukos:
Rita Goleckienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas