Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2023–2024 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Mokinių aktyvas–5-8 kl. seniūnai ir pavaduotojai

Klasė

Seniūno pavardė ir vardas

Pavaduotojo pavardė ir vardas

Informacija

Mokinių taryba – nuolat veikianti, demokratiška mokinių savivaldos institucija, kuri yra atsakinga už atstovavimą mokinių interesams, dalyvauja ginant mokinių teises, gerinant progimnazijos mikroklimatą, ugdant pilietiškumą ir sprendžiant bendruosius ugdymo klausimus.

Mokinių tarybą sudaro 7–8 kl. mokiniai, kuriuos siūlo 7–8 kl. kolektyvai. Rinkimai vyksta kiekvienais metais rugsėjo/spalio mėnesį. 7–8 kl. kolektyvuose išrenkami klasių atstovai. Mokinių tarybos pirmininkas išrenkamas konkurencijos principu: juo tampa pirmojo susirinkimo metu daugiausiai balsų surinkęs mokinys.

Mokinių taryba deleguoja narius į progimnazijos tarybą. 

Mokinių tarybos tikslas

Aktyvinti mokinių savivaldos veiklą, tarp ugdytinių skleisti demokratinių vertybių įgūdžius.

Mokinių tarybos uždaviniai

1. Mokytis bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus progimnazijos tarybai.

2. Organizuoti įvairius renginius.

Mokinių tarybos funkcijos

1. Bendradarbiauja su mokytojų taryba ir tėvų komitetu, planuoja ir organizuoja popietes, konkursus, sportinius renginius, ekskursijas, šventes, žymių datų paminėjimus, susitikimus su buvusiais mokiniais ir kt.

2. Svarsto mokinių teisių progimnazijoje ir už jos ribų pažeidimus.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.35 – 17.20
 • 11. 17.30 – 18.15